A Brief History of Library

Nina-Anisoara Dumitrov

Abstract


The world library history is connected to history transmission of knowledge, especially when this knowledge is fixed on supports as: book or any other written document likely to contain information. Our  attempt includes a brief history of library, from ancient time untill today.


Keywords


definitions of library, library history, Antiquity, Middle Ages, Renaissance, the ibrary today, the library of the future, traditional – digital – virtual.

Full Text:

PDF

References


Agache, Catinca, Biblioteconomie – valori tradiţionale şi moderne, Iaşi, Vasiliana 98, 2007

Apostoleanu, Corina, Documentul de bibliotecă între tradiţional şi digital, în vol. „Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării”, Braşov, Editura Universităţii „Transilvania”, 2007, p. 42-43

Alexa, Ioan P., Un edificiu pentru secolul XXI. Biblioteca Alexandrina, în rev. „Biblioteca”, nr. 3, 2004, p. 95-96

Buluţă, Gheorghe; Petrescu, Victor, Bibliologie românească. Idei, portrete, controverse, Editura Bibliotheca, Tîrgovişte, 2008

*** Dicţionar explicativ al limbii române (DEX), Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2009

Buluţă, Gheorge; Craia, Sultana; Popa, Silvia, Dicţionar de comunicare şi ştiinţa informării, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2002

*** Diccionario de uso del español de América y España, Barcelona, Vox, 2002

*** Dicţionarul limbii române (DLR), Tomul I, Partea I, A-B, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, Bucureşti, 1913

Enache, Ionel, Biblioteconomie: suport de curs, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2002

Orga, Valentin, Introducere în biblioteconomie, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2004

Pallier, Denis, Bibliotecile, Traducere din limba franceză de Teodora Duţă, Bucureşti, Grafoart, 2007

Popa, Virginia, La început a fost … Biblioteca, în rev. „BIBLOS”, nr. 16, 2004, p. 21-23

Regneală, Mircea, Vocabular de biblioteconomie şi ştiinţa informării, vol. 1: A-L, Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţămînt, Bucureşti, 1996

SR ISO 2789: 1991: Informare şi documentare. Statistică internaţională de bibliotecă (reactualizat 2009)

Teodoru, V., Bazele informării documentare, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 1998

Ursache, Magda Cristina, Poveste scrisă pe un pergament, în „Jurnalul Naţiona”, 12 apr. 2010


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


DOCT-US

ISSN: 2065-3247

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOAJ DOAJ EBSCOHOST

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicaţie periodică finanţată prin

Proiectul POS DRU „Doctoral Burses at USV”,

Contract de Finanţare POS DRU/6/1.5/S/22