Alexandru Dimitrie Xenopol's Historical Eloquence

Neculai MUSCALU, Maria Loredana PENTELESCU (BUCULEI)

Abstract


Abstract: This paper focuses on historical terminology (Istoria Românilor din Dacia Traiană), organised on an objective, where the historian (Alexandru Dimitrie Xenopol) attempts to communicate with his contemporary receptors, i.e. the nineteenth century, a terminology analysed from the perspective of the scientific terminology in use nowadays.The aim of the historian, i.e. A. D. Xenopol, was, besides asserting a scientific reality addressed to his colleagues, to clear for his contemporaries the relevance of the permanence of their existence within a natural space: within this Carpathian-Danube landscape, there is a population called Romanians that evolved at the time of the events triggered by the Emperor Trajan (the conquest of Dacia).The type of scientific discourse of history in A. D. Xenopol describes, refers to, informs, and uses the linguistic symbol together with photographs, maps, tables, charts that address a reader (listener).


Keywords


history’s eloquence, anthropological constant, stylistic procedures, linguistic symbol.

Full Text:

PDF

References


Special bibliography

Xenopol, Alexandru D., Istoria Românilor din Dacia Traiană, v. I-IV, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucharest, 1985-1983.

Xenopol, Alexandru D., Istoria Românilor, Dacia anteromană, Dacia romană şi năvălirile barbare, 513 î. H. -1290, ediţia a IV-a, Text stabilit, note, comentarii, postfaţă şi indice de V. Mihăilescu-Bîrliba, Prefaţă şi studiu introductiv de Al. Zub, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, v. I, Bucharest, 1985.

Xenopol, Alexandru D., Istoria Românilor, De la întemeierea Ţărilor române până la moartea lui Petru Rareş, 1546, ediţia a IV-a, Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu, Note, comentarii, prefaţă, indice şi ilustraţia de Nicolae Stoicescu, v. II, Bucharest, 1986.

Xenopol, Alexandru D., Istoria Românilor, De la moartea lui Petru Rareş până la Matei Basarab şi Vasile Lupu, „Epoca lui Mihai Viteazul”, Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu, Note, comentarii, prefaţă, indice şi ilustraţia de Nicolae Stoicescu, Glosar de Maria Simionescu, ediţia a IV-a, v. III, Bucharest, 1988.

General bibliography

A. D. Xenopol, studii privitoare la viaţa şi opera sa, volum coordonat de L. Boicu şi Al. Zub, Editura Academiei Republicii socialiste România, Bucharest, 1972.

Bărbulescu, Ilie, “O metodă de cercetare filologică” in “Arhiva”, January, 1925, No 1, pp. 1-26.

Cioculescu, Şerban, Vladimir Streinu, Tudor Vianu, Istoria literaturii române moderne, Editura didactică şi pedagogică, Bucharest, 1971.

Coteanu, Ion, Stilistica funcţională a limbii române, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucharest, 1973.

Cristian, Vasile, Istoria, in Universitatea of Iaşi, 1860-1985, Dezvoltarea ştiinţei, Iaşi, 1986.

Dicţionar de istorie veche a României, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucharest, 1976.

Dumistrăcel, Stelian, Discursul repetat în textul jurnalistic. Tentaţia instituirii comuniunii fatice prin mass-media, Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2006.

Dumistrăcel, Stelian, Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale, Iaşi, Institutul European, 2006.

Dumistrăcel, Stelian, Textul jurnalistic: un teren experimental de ambiguitate, în vol. Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării, Iaşi, Editura Trinitas, 2002.

Duţu, Alexandru, Cultura română în civilizaţia europeană modernă, Editura Minerva, Bucharest, 1978.

Giurescu, Constantin C., Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, v. I, II, Editura ştiinţifică, Bucharest, 1974.

Gheţie, Ion, Istoria limbii române literare, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucharest, 1978.

Grecu, Victor, V., Limbă şi naţiune, Editura Facla, Timişoara, 1988.

Irimia, Dumitru, Stilistica funcţională a limbii române, Editura Academiei R.S.R., Bucharest, 1973.

Irimia, Dumitru, Structura stilistică a limbii române contemporane, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucharest, 1986.

Maiorescu, Titu, “În contra direcţiei de astăzi în cultura română”, in Titu Maiorescu, Critice, Editura Albatros, Bucharest, 1985.

Lovinescu, Eugen, “T. Maiorescu şi contemporanii lui”, in Scrieri, v. IX, Editura Minerva, Bucharest, 1982.

Oprea, Ioan, Terminologia filozofică românească modernă, Studiu asupra epocii de formare, Editura Ştiinţifică, Bucharest, 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


DOCT-US

ISSN: 2065-3247

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOAJ DOAJ EBSCOHOST

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicaţie periodică finanţată prin

Proiectul POS DRU „Doctoral Burses at USV”,

Contract de Finanţare POS DRU/6/1.5/S/22