La société moldave à l’époque du règlement organique reflété dans les témoignages des consuls et voyageurs français

Luisa -Georgiana bârgoanu

Abstract


This study presents the Romanian Principalities at the beginning of the XIX century from the point of view of some French consuls and travels. They discovered different aspects of Romanian society: economy, society, politic. Theses raports and telegrams were veryimportant for the reconstruction of the Romanian realities.

Keywords


society, consul, image, diplomatic correspondence, travel

References


Arh. St. Iaşi, la collection Lettres.

Buşe, Constantin, Comerţul exterior prin Galaţi sub regimul de port franc (1837-1883), Bucureşti, 1976.

Drăghici, Manololache, Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani, tome II, Iaşi, 1857.

Dumas, Olivier, Dumas, Felicia, Enseignement du français et pension françaises à Iasi au XIXe siècle, dans le volume Franţa. Model cultural şi politic, volume soignée par Al. Zub, Dumitru Ivănescu, Editura Junimea, Iaşi, 2003.

Filitti, I.C., Domâniile române sub Regulamentul organic. 1834-1848, Bucureşti, 1915.

Girardin, Saint Marc, Souvenirs de voyages et d’études, Paris, 1853.

Giurescu,C.C, Principatele Române la începutul secolului al XIX-lea, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957.

Hurmuzaki, Eudoxiu, Documente privitoare la istoria românilor, le XVII-ème volume, Bucureşti, 1913.

Idem, Documente privitoare la istoria românilor, supliment 1/4, Bucureşti, 1891.

Ioniţă, Alexandrina, Difuzarea cărţii franceze în Iaşi (1832-1854) prin librăria şi cabinetul de lectură Fr. Bell, dans le volume Franţa. Model cultural şi politic, volume soignée par Al. Zub, Dumitru Ivănescu, Editura Junimea, Iaşi, 2003.

Istoria românilor, le VII-ème volume, tome I, Constituirea României moderne (1821- 1878), coordonateur acad. Dan Berindei, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.

Massof, I., Teatrul românesc, le I-er volume, Bucureşti, 1961.

Oţetea, A., Unirea Principatelor, dans le volume Studii privind Unirea Principatelor, Editura Academiei, Bucureşti, 1960.

Păltănea, Paul, Istoria oraşului Galaţi. De la origini până la 1918, le I-er volume, Galaţi, 1994.

Platon, Alexandru- Florin, Geneza burgheziei în Principatele Române (a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, prima jumătate a sec. al XIX-lea). Preliminariile unei istorii, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 1997, p. 271.

Prin Ţările Române - călători străini din secolul al XIX-lea, antoligie, traduction, étude introductive et notes par Simona Vărzaru, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1984, p. 56

Şuţu, N., Noţiuni statistice asupra Moldovei, dans le volume Opere economice, édition soignée par I. Veverca, Bucureşti, 1957.

Vaillant, J.A., La Roumanie ou Histoire, Lanque, Littérature, Ortographie, Statistique des peuples de la langue d’or, Ardialiens, Valaques et Moldave, le II-ème volume, Paris, 1844.

Varta, Ion, Varta, Tatiana, Moldova şi Ţara Românească în timpul domniilor regulamentare. Documente inedite din Federaţia Rusă, Ucraina şi R. Moldova, Editura Cartdidact, Chişinău, 2002.

Xenopol, A.D., Istoria românilor din Dacia Traiană, le XII-ème volume, Bucureşti, 1930.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


DOCT-US

ISSN: 2065-3247

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOAJ DOAJ EBSCOHOST

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicaţie periodică finanţată prin

Proiectul POS DRU „Doctoral Burses at USV”,

Contract de Finanţare POS DRU/6/1.5/S/22