La société roumaine à la lumière des rapports du consul Victor Place pendant les années antérieures à l’union des principautés (1856-1859)

Luisa-Georgiana Bârgoanu

Abstract


Abstract: This study presents the Romanian Principalities at the second half of the XIX century from the point of view of Victor Place, the French consul. Since the autumn of 1855 years, he was consul of France and tried by all possible means to avoid the unionist movement. The period of seven years (september 1855-april 1863) allowed to discover different aspects of Romanian society: economy, society, politics.These reports and telegrames were very important for the reconstruction of the Romanian realities.


Keywords


Victor Place, reports, the Romanian Principalities, unionist movement.

Full Text:

PDF

References


Bibliographie

Acte şi documente relative la istoria renascerii României, II-VIII, publiés par Ghenadie Petrescu, Dimitrie A. Sturdza et Dimitrie C. Sturdza, Bucureşti, 1889-1909.

Adăniloaie, Nichita, Iordache, Anastasie, Unitatea naţională a românilor în epoca modernă (1821-1918), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1985.

Berindei, Dan, Constituirea statului naţional român în context european, dans le vulume Cuza Vodă. In memoriam, (coordonnateur L. Boicu), Editura Junimea, Iaşi, 1973.

Idem, Din începuturile diplomaţiei româneşti moderne, Editura Politică Bucureşti, 1965.

Idem, Epoca Unirii, Editura Academiei, Bucureşti, 1979.

Idem, Românii şi Europa în perioadele premodernă şi modernă, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997.

Idem, ″Victor Place en 1857″, en Revue Roumaine d’Histoire, XXXVIII, 1-4, p. 277-285, Bucureşti, 1999.

Boicu, Leonid, Adevărul despre un destin politic. Domnitorul Gr.Al. Ghica (1849-1856), Editura Junimea, Iaşi, 1973.

Idem, Austria şi Principatele Române în vremea războiului Crimeii (1853-1856), Editura Academiei, Bucureşti, 1972.

Idem, Diplomaţia europeană şi triumful cauzei române (1856-1859), Editura Junimea, Iaşi, 1978.

Calistru, Doina, Influenţa franceză în spaţiul românesc. Modalităţi de receptare, forme de expresie, dans le volume Franţa. Model cultural şi politic, volume soignée par Al. Zub, Dumitru Ivănescu, Editura Junimea, Iaşi, 2003.

Cussy, de Ferdinand, Scurt istoric al celor mai însemnate evenimente politice care s-au petrecut începând din anul 1814 până la 1859, dans le volume Românii la 1859. Unirea Principatelor Române în conştiinţa europeană. Documente externe, le II-ème volume, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984.

Damé, Fédéric, Istoria României contemporane de la reîntoarcerea domnilor pământeni până în zilele noastre (1822-1900), dans le volume Românii la 1859. Unirea Principatelor Române în conştiinţa europeană, Documente externe, le II-ème volume, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984.

Documente privind Unirea Principatelor. Corespondenţă diplomatică franceză (1856-1859), le. VI-ème volume, volume soignée par Grigore Chiriţă. Valentina Costache, Emilia Poştăriţa, Editura Academiei, Bucureşti, 1980.

Emmerit, Marcel, Victor Place et la politique française en Roumanie à l’époque de l’union, Institutul de arte grafice ″E. Marvan″, Bucureşti, 1931.

Iaşi 1600-1859-1918. Aspecte ale luptei pentru unitate naşională, (coordonnateurs Gh. Buzatu, A. Kareţchi, D. Vitcu), Editura Junimea, Iaşi, 1983.

Iordache, Anastasie, Stan, Apostol, Apărarea autonomiei Principatelor Române (1821-1859), Editura Academiei, Bucureşti, 1987.

Iordăchescu, Lăcrămioara, Statutul reprezentanţelor diplomatice franceze în Principate (1798-1859), dans le volume Franţa. Model cultural şi politic, volume soignée par Al. Zub, Dumitru Ivănescu, Editura Junimea, Iaşi, 2003.

Istoria românilor, le VI- ème volume, Românii între Europa clasică şi Europa luminilor (1711-1821), (coordonnateursPaul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002.

Levy, Armand, Principatele Române şi Imperiul Otoman, dans le volume Românii la 1859. Unirea Principatelor Române în conştiinţa europeană. Documente externe, le II-ème volume, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984.

Malet, Albert, Problema orientului: Războiul din Crimeea, Imperiul Otoman şi naţiunile creştine din Balcani, dans le volume Românii la 1859. Unirea Principatelor Române în conştiinţa europeană. Documente externe, le II-ème volume, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984.

Neagoe, Stelian, Istoria unirii românilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.

Oncescu, Iulian, Societatea românească în lumina rapoartelor consulare franceze de la Bucureşti şi Iaşi în anii premergători unirii Principatelor (1856-1859), dans le volume Franţa. Model cultural şi politic, volume soignée par Al. Zub, Dumitru Ivănescu, Editura Junimea, Iaşi, 2003.

Platon, Gh., Ecoul internaţional al Unirii Principatelor Române, dans le volume Cuza Vodă. In memoriam, (coordonnateur L. Boicu), Editura Junimea, Iaşi, 1973.

Riker, T. W., Cum s-a înfăptuit România, volume traduit en roumain par L. Alice Bădescu, Bucureşti, 1944.

Românii la 1859. Unirea Principatelor Române în conştiinţa europeană. Documente externe, le I-er volume, (coordonnateurs I. Ardeleanu, Vasile Arimia, Ionel Gal, Mircea Muşat), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984.

Slăvescu, V., Domnitorul Cuza şi Victor Place, Cartea Românească, Bucureşti, 1942.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


DOCT-US

ISSN: 2065-3247

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOAJ DOAJ EBSCOHOST

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicaţie periodică finanţată prin

Proiectul POS DRU „Doctoral Burses at USV”,

Contract de Finanţare POS DRU/6/1.5/S/22