Journal Sponsorship

Publisher

Editura Universitatii din Suceava

Stefan cel Mare University of Suceava, Romania

Sponsors

Proiect finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru Deszvolatrea Resurselor Umane 2007-2013